PO Box 4067, University of Melbourne, Parkville 3052 – Tel: (03) 9317 7999

Location: Gilmore Girls College (SAT) – Westall College (SAT) – Flemington Primary School (SAT & SUN) – St Albans (SUN)

Dạy kèm từ Lớp 2 đến 12, có nhiều môn học: English, Maths, General Ability, VCE Maths, Physics, Chemistry, Biology, Language,…

Luyện thi Scholarship và SEAL (Lớp 6 –>7), thi và trường Tuyển (Lớp 8 –> 9 và Lớp 9–> 10), thi UMAT (Lớp 12 –> Y, Nha, Dược),…

Với 20 năm kinh nghiệm luyện thi, TTGD Thành Công giúp đào tạo trên 10% tổng số học sinh đậu và các trường Tuyển ở Tiểu bang Victoria mỗi năm!

Đăng ký thi xếp lớp tại www.thanhcong.com.au