Kiện tụng

16 Tháng Sáu, 2009 | Kiện tụng

Nguyễn Thuyên kiện TiVi Tuần-san về mạ lỵ – kỳ 1: đòi bồi thường $500,000 rồi $750,000 và… unliquidated damages

Nguyễn Hồng Anh tường thuật     > Bấm vào đây để  biết  KẾT QUẢ  của vụ xử trước BỒI THẨM ĐOÀN : Kỳ 21  và phán quyết của QUAN TÒA trong một

Xem chi tiết
1 3 4 5