Kiện tụng

23 Tháng Sáu, 2009 | Kiện tụng

Nguyễn Thuyên kiện TiVi Tuần-san về mạ lỵ – kỳ 2: Nguyễn Thế Phong làm chứng

    Nguyễn Thế Phong, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, một trong những người làm chứng cho Nguyễn Thuyên. Hình Việt Luận   Xử để xem

Xem chi tiết
16 Tháng Sáu, 2009 | Kiện tụng

Nguyễn Thuyên kiện TiVi Tuần-san về mạ lỵ – kỳ 1: đòi bồi thường $500,000 rồi $750,000 và… unliquidated damages

Nguyễn Hồng Anh tường thuật     > Bấm vào đây để  biết  KẾT QUẢ  của vụ xử trước BỒI THẨM ĐOÀN : Kỳ 21  và phán quyết của QUAN TÒA trong một

Xem chi tiết
1 3 4 5