NSW loan báo trợ giúp cho cư gia cao ốc nứt Mascot

25 Tháng Sáu, 2019 | Tin vắn khắp nơi

NSW – chánh phủ Tiểu Bang vừa loan báo chương trình $3 triệu trợ giúp trang trải chi phí nơi cư trú tạm cho cư gia của cao ốc bị nứt Mascot tại Sydney.

Cư gia của cao ốc lâu 10 năm tại miền nam Sydney đã bị cho di tản qua một thông báo cấp tốc vào ngày 14 Tháng Sáu sau khi kỹ sư bắt đầu quan ngại về các vết nứt trên các trụ chống đỡ kiến trúc và xi-măng mặt tiền tiếp tục xảy ra.

Gia chủ các căn hộ thuộc cao ốc vào ngày Thứ Năm tuần qua đã biểu quyết chấp thuận trả chi phí đặc biệt $1 triệu để trang trải cho công tác sơ khởi sửa chữa cao ốc, trong khi trang mạng Go Fund Me đã được sắp xếp để nhận tiền cống hiến giúp đỡ trả chi phí sửa chữa cao ốc.

Vào ngày Chủ Nhật tuần qua, chánh phủ NSW cam kết sẽ bồi hoàn chi phí nơi cư trú tạm cho cư gia, được giới hạn với giá phí hàng ngày và kéo dài đến ba tháng.

Chương trình trợ giúp cấp cho người ở thuê hoặc gia chủ trú ngụ mướn nơi cư trú tạm với giá mỗi đêm $220 cho một phòng ngủ, $300 cho hai phòng ngủ và $400 cho ba phòng ngủ.

Kỹ sư sẽ cập nhật hóa về tình trạng an toàn của cao ốc vào Thứ Năm tuần nầy.