HỎI & ĐÁP: Khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh

08 Tháng Mười Hai, 2016 |

Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng Anh phỏng vấn Khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh vào tháng 12/2016.