Biếm Hoạ Cán Ngố

17 Tháng Mười Hai, 2021 | Biếm Hoạ Cán Ngố
(Trích từ báo in TVTS số 1864 phát hành ngày 15.12.2021)