Lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm đứng đầu một bộ của Toà Thánh.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Photo courtesy: Reuters

Lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Phanxicô bổ nhiệm một giáo dân đứng đầu một bộ của Tòa Thánh. Vị tân Bộ Trưởng là ông Paolo Ruffini, người Ý, giữ chức Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông (The Dicastery for Communications).

Ông Ruffini sinh năm 1956, có bằng Tiến Sĩ, gia nhập ngành báo chí từ năm 1979. Ông đã từng làm việc cho nhiều cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình tại Roma trước khi chuyển sang làm Giám Đốc đài truyền hình TV 2000 của Hội Đồng Giám Mục Italia.

Ông Ruffini sẽ điều hành các cơ quan trong Bộ Truyền Thông gồm tờ L’Osservatore Romano, đài Truyền Hình, Truyền Thanh và văn phòng Báo Chí Tòa Thánh. Bộ Truyền thông có khoảng 500 nhân viên làm việc.

ĐGH bổ nhiệm ông Paolo Ruffini thay thế Đức Ông Dario Viganò sau vụ tai tiếng Đức Ông chỉ cho công bố một phần lá thư riêng của ĐGH Bênêđictô XVI đưa đến việc một số thần học gia lên tiếng phê bình tư tưởng thần học trong quyển sách của ĐGH Phanxicô.

Tưởng cũng nên nói thêm, Đức Ông Viganò từ chức Bộ Trưởng Truyền Thông vào tháng 3. Đến tháng 6 năm 2018, ĐGH Phanxicô cho biết Ngài đã cứu xét việc bổ nhiệm một phụ nữ giữ chức vụ Bộ Trưởng Truyền Thông của Tòa Thánh nhưng vị phụ nữ này không nhận vì đang phụ trách một nhiệm vụ khác.

Theo Viethatholic