Khánh thành một trung tâm sinh hoạt cộng đồng VN do một cặp vợ chồng thành lập ở thủ phủ của TB California

 

Ông Đỗ Thiện Thịnh đang trả lời phóng viên Nghê Lữ: “Xây trung tâm này vì tình”. Hình từ video

 

Ông bà Đỗ Thiện Thịnh, định cư ở thủ phủ Sacramento của TB California được 27 năm, bỏ tiền túi xây một trung tâm trên miếng đất rộng 2.5 mẫu để cho cộng đồng sử dụng. Mời xem link buổi lễ khánh thành trung tâm của truyenhinhvietnam.us

 

 

Bấm link: video lễ khánh thành trung tâm