Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo hội Phật giáo VNTN tại Melbourne

30 Tháng Chín, 2019 | Người Việt đó đây
Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử tại Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức. Hình cung cấp

(TVTS) – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan từ khi thành lập tại Sydney vào năm 1999 với nhiệm kỳ 4 năm, đã trải qua 5 kỳ đại hội khoáng đại, lần lượt được tổ chức tại chùa Pháp Bảo (Sydney) năm 1999,  chùa Pháp Quang (Queensland) năm 2003, chùa Phổ Quảng (Tây Úc) năm 2007, chùa Pháp Hoa (Nam Úc) năm 2011, Tu Viện Quảng Đức (Victoria) năm 2015.

Đại Hội Kỳ 6 được tổ chức cuối tuần qua vào các ngày 20, 21 và 22 tháng năm 2019 tại Tu Viện Quảng Đức.

Từ con số khởi điểm của Đại Hội thứ nhất với 23 cơ sở tự viện, đến Khoáng Đại 6 lần này với tổng số là 43 đơn vị (42 cơ sở tự viện và 1 một Hội đoàn của cư sỹ Phật Tử). đây cũng là một minh chứng cho sự phát triển của tổ chức này.

Như vậy, Tu Viện Quảng Đức liên tiếp hai lần là nơi tổ chức Đại Hội.  Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, tuy  với nhiều vai trò Phật sự khác nhau nhưng quý Thượng Tọa vì sự nghiệp chung của Giáo Hội mà gánh vác trọng trách này.

Từ khi quyết định Đại Hội được ban hành, chư Tôn Đức Trong Ban Tổ chức từng bước chu toàn các khâu chuẩn bị với tinh thần cao nhất để tiến tới một Đại Hội Thành tựu tốt đẹp.

Tiền đình của Tu Viện Quảng Đức: chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6. Hình: TVTS

Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng hy hiến phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc, nhị vị Thượng Tọa đã đem hết tâm lực của mình để lo cho Đại Hội. 

Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng Thượng Tọa Trưởng ban luôn trực tiếp và chăm lo từng công việc cho toàn hoàn thiện nhất. Nhìn quang cảnh, từ cổng tam quan đến nhà bếp, Hội Trường, từng gói quà… tất cả đều chứa đựng sự nhiệt tâm, trách nhiệm và tận tụy.

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng với vai trò Phó Tổng Thư Ký của Giáo Hội, Thượng Tọa luôn để tâm với tinh thần làm việc cao độ, từ những văn bản sự kiện của đại hội, thậm chí đến những bản tên của từng Phật tử công quả cũng được đầy đủ.

Bên cạnh đó, để chào đón chư Tôn Đức khắp nơi quang lâm phó hội cũng như chào đón quý Đại biểu về tham dự, Thượng Tọa chủ biên trang nhà Quảng Đức đã tạo nên trang thơ để những bài thơ, họa của thi hữu khắp nơi cũng một phần góp thêm cho không khí sinh động và tầm quan trọng của Đại Hội Kỳ 6.

Mấy ngày qua, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức lần lượt cung đón chư Tôn Chức Tăng Ni, cùng quý Đại biểu khắp nơi trên liên bang Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan về tham dự Đại Hội. 

Thượng Tọa trưởng ban tổ chức Thích Tâm Phương dẫn đầu quý chư tăng vào hội trường để dự lễ khai mạc đại hội vào sáng 21.9.2019. Hình: TVTS

Theo chương trình của Đại hội, 2 giờ chiều Thứ Sáu ngày 20.9.2019 phiên  họp của Hội Đồng Giáo Phẩm, thỉnh cử HT Thích Quảng Ba là phát ngôn nhân của Đại Hội kỳ 6 và HT Thích Trường Sanh là điều hợp, thông báo các chương trình nghị sự của Đại Hội kỳ 6.

Tiếp theo vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày Họp Hội Đồng Tăng Ni với sự chứng minh của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc, Chủ Tọa Hòa Thượng Thích Quảng Ba. 

Hội Đồng Tăng Ni đã chính thức suy tôn 9 vị trong tổng số 13 vị  (từ 35 hạ lạp đến 60 hạ lạp),  được Hội Đồng Tăng Ni ủy thác trọng trách duy trì pháp lý cho Giáo Hội, và giám sát mọi công tác Phật sự của Giáo Hội:

1-Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)

2-Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

3-Hòa Thượng Thích Quảng Ba

4-Hòa Thượng Thích Trường Sanh

5-Hòa Thượng Thích Minh Hiếu

6-Hòa Thượng Thích Bổn Điển

7-Hòa Thượng Thích Nguyên Trực

8-Thượng Tọa Thích Tâm Minh

9-Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Chánh Văn Phòng).

Đại diện Phật tử từ Sydney về Melbourne dự Đại hội Kỳ 6. Hình: TVTS

Qua ngay Thứ Bảy 21.9.2019 Lễ Khai Mạc Đại Hội chính thức bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng, với sự tham dự của các Phật Tử, các chính trị gia đại diện chính quyền cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, đại diện các cơ quan truyền thông Việt ngữ.

Sau nghi thức chào cờ, hát quốc ca Úc, Việt Nam Cộng Hòa, đạo ca Phật giáo Việt Nam, là phần tuyên bố lý do của Đại Hội, giới thiệu Chư Tôn Đức, lời khai mạc của Thượng Tọa Thích Tâm Phương trưởng ban tổ chức, dâng hoa cúng dường, lời khai mạc của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc, phần đọc thư chúc mừng của Tổng Trưởng Di Trú Liên Bang, của Thủ Hiến TB Victoria, phát biểu của đại diện Tổng trưởng Di Trú, đại diện Thủ Hiến Victoria, Thị trưởng Moreland, Dân Biểu đơn vị Wills v.v…

Sau buổi lễ khai mạc, quan khách được mời dùng bữa trưa thân mật với Tu Viện.

Đại Hội Kỳ 6 tiếp tục kéo dài đến chiều Chủ Nhật 22.9.2019  và chính thức đưa ra danh sách một Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

– Hội Chủ: HT Thích Bảo Lạc

– Phó Hội Chủ: HT Thích Quảng Ba

– Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: HT Thích Trường Sanh

– Tổng Thư Ký: TT Thích Nguyên Tạng

– Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Viên Tịnh      

– Phó Tổng Thư Ký:ĐĐThích Hạnh Phẩm        

– Chánh Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Tâm Lạc     

– Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Thể Viên

– Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Nhật Liên 

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: HT Thích Quảng Ba      

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Viên Trí

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự:(sẽ bổ xung)

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : TT Thích Tâm Minh

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Nguyên Tạng        

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT ThíchĐạo Nguyên

– Thư ký: SC Thích Nữ Giác Anh         

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: TT Thích Đạo Hiển    

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục:TT Thích Viên Trí     

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục:TT Thích Viên Tịnh

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên – GĐPT: TT Thích Viên Trí  – Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục:TT ThíchĐạo Hiển

Từ trái: Thượng tọa Thích Nguyên Tạng (người giới thiệu chương trình), Hòa thượng Thích Quảng Ba (Phó Hội chủ), Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Tôn và Thích Bảo Lạc (Hội chủ). Hình: TVTS

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục:(sẽ bổ xung)

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Hạnh Tri

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Viên Trí   

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: SC Thích Nữ Nguyên Khai

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh : NS Thích Nữ Huệ Khiết

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh : NS Thích Nữ Viên Thông      

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh: SC Thích Nữ Thành Liên

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: TT ThíchĐạo Thông          

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : TT ThíchĐạo Hiển

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : TT Thích Viên Tịnh

– Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Thiện Hiền

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Hạnh Tri

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT ThíchĐạo Hiển

– Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ:(sẽ bổ xung)

– Vụ Ni Bộ:(trực thuộc Tổng Vụ Tăng Sự)

– Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ : Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí

– Vụ phó Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chân Đạo

– Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết

– Vụ Phó Vụ Ni Bộ kiêm Chánh Thư ký: Ni Sư Thích Nữ Chân Kim

– Phó Thư ký: Sư Cô Thích Nữ Giác Anh

– Chánh Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên

– Phó Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu

Chư tăng và Phật tử trong buổi lễ khai mạc. Hình: TVTSNgoài ra, Đại Hội cũng đưa ra một quyết nghị như sau:

Quyết Nghị Đại Hội

Hơn 26 thế kỷ trước, Đức Thế Tôn đã vì lợi ích cho chư thiên và loài người, vì sự an lạc, giải thoát cho muôn loài chúng sanh. Ngài từ bỏ ngai vàng điện ngọc, tìm đạo để cứu độ chúng sanh. Kế tục lý tưởng giải thoát đó, hàng đệ tử Phật cần tiếp tục duy trì mạng mạch Phật Pháp cho đến hôm nay.

Phật Giáo du nhập vào đất Việt Giao Châu từ những bước chân đầu tiên của Lịch Đại Tổ Sư, từ đó Phật Giáo đã hòa nhập vào sự phát triển theo lịch sử thăng trầm cùng dân tộc VN.

Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đã minh định rõ lập trường: “Giáo Hội không đặt sự tồn tại của mình trong vị thế cá biệt mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại”.

Ngày nay đất nước đang đứng trước nguy cơ xâm lược của ngoại bang cường quốc Phương Bắc Trung Cộng. Mang trên mình sứ mạng của người đệ tử Phật và cũng là một con dân của đất nước, không cho phép chúng ta bình tâm tọa thị, nhìn cơ đồ của tổ quốc đang bị điêu linh, sự bất nhẫn nhìn kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, sự bất công của tàn bạo, độc tài, chà đạp giá trị nhân phẩm con người.

Các chính trị gia đại diện chính quyền cấp liên bang, tiểu bang và thành phố trong lễ khai mạc. Hình: TVTS

Toàn thể Đại Biểu tham dự Đại hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 2019 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne Victoria:

ĐỒNG THANH QUYẾT NGHỊ
1/ Tri ân và bảo vệ đất nước Úc Đại Lợi đã cưu mang. Chúng ta nên đóng góp tâm lực vun bồi và phát triển ngày càng hưng thịnh theo tinh thần của Phật Giáo.
2/ Giáo Hội đẩy mạnh chương trình đào tạo, huấn luyện, tu học, hoằng dương đạo pháp, hướng dẫn tu tập cho quần chúng biết quy hướng Tam Bảo.
3/ Giáo Hội khuyến thỉnh toàn thể Phật tử giữ vững niềm tin, duy trì đạo đức hầu xây dựng bản thân và xã hội.
4/Giáo Hội lên án hành động xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam do phía Trung Cộng âm mưu chủ động.
5/ Giáo Hội yêu cầu Nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích tất cả tù nhân chính trị, các nhà tranh đấu cho nhân quyền, các nhà lãnh đạo tôn giáo và sớm thực hiện thể chế đa nguyên, pháp trị.
6/ Giáo Hội dấn thân, liên kết, hổ trợ các phong trào người Việt Nam tại Úc và khắp nơi, tranh đấu cho nhân quyền và các quyền tự do căn bản khác.

Làm tại Melbourne ngày 22 tháng 9 năm 2019
Toàn thể Đại Biểu Đại hội Khoáng Đại Kỳ 6
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Châu-Tân Tây Lan

(TiVi Tuần-san tường thuật với tài liệu từ Tu Viện Quảng Đức)