“Đền Thờ Quốc Tổ”: cơ hội cuối cùng? Kêu gọi Nguyễn Thế Phong cùng nói chuyện

14 Tháng Hai, 2008 | Người Việt đó đây

 

* * *

 

 

 

Phần 4: Đền Thờ Quốc Tổ

 

 

Trong ba số báo trên Tivi Tuần San trước đây,[1] tôi đã trình bày những tìm hiểu về Đền Thờ Quốc Tổ, và sự liên quan giữa Hội Cộng Đồng Người Việt Úc Châu- Phân Bộ Victoria[2] (HCĐ) và Công ty Trung Tâm Bảo Tồn Văn Hoá[3] (Công Ty VCHC).

Những bằng chứng được cung cấp từ các cơ quan chính phủ có liên hệ ở các cấp chính quyền Úc (địa phương, tiểu bang và liên bang) bao gồm Hội Đồng Thành Phố Địa Phương Brimbank[4] (Council), Sở Địa Chính Victoria,[5] và Ủy hội Chứng Khoán và Đầu Tư Úc Châu[6] (ASIC) đã cho thấy rằng:

1. Ông Phong[7], dưới danh nghĩa Cộng Đồng, đã tổ chức gây quỹ để xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ, nhưng sau đó đã dùng số tiền này mua đất một cách không minh bạch, thiếu nghiêm chỉnh; và phần đất đã mua thuộc khu vực không xây dựng được.[8] Sau đó, ông đã tìm cách kéo dài thời gian bằng cách “nâng cấp” kế hoạch và thay đổi nội quy; ông đã hướng dẫn sai lạc (không trung thực) các thành viên cộng đồng; và

2. Mặc dù không có giấy phép sử dụng đất và giấy phép xây dựng[9] ông vẫn tiến hành việc xây dựng cơ sở sinh hoạt “tạm thời”, bất chấp các quy định luật pháp về việc sử dụng đất và xây dựng của chính phủ, coi thường an toàn của đồng bào; và

3. Ông Phong đã thành lập một công ty để bảo đảm quyền quản trị của mình một cách dài hạn đối với tài sản của cộng đồng. Ông đã chuyển tài sản của Cộng Đồng sang một Công Ty do ông toàn quyền và hiện chỉ có vài (4) thành viên, bất chấp luật lệ sinh hoạt hội, và quy định về điều hành công ty.

 

Ông Phong đã giải quyết những vấn đề này như thế nào?

 

Những cơ hội đã mất

Quang cảnh “Đền Thờ Quốc Tổ” vào sáng Thứ  Bảy 2.2.08

 

Thứ Nhất, thực ra không phải gần đây, với những bài viết trên báo Tivi Tuần San, vấn đề “Đền Thờ Quốc Tổ” mới được đặt ra. Các báo chí Việt Ngữ, bằng cách này hay cách khác, đều đã ít hoặc nhiều, xa hoặc gần, nói đến vấn đề này từ rất sớm, chẳng hạn như:

a) Tờ Nhân Quyền, số 863 (22.10.02 – 28.10.02), Trang 19.

b) Tờ Kiến Thức Phổ Thông, số 16 (22.11.2002), Trang 55.

c) Tờ Việt Luận, khoảng ngày 3/8/2003[10]

Ông Phong đã chọn thái độ như thế nào đối với các bài báo đó?

Đó là sự IM LẶNG. Với thái độ đó, ông đã không cho đồng bào, những người đã đóng góp công sức và tiền bạc trong việc xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ, một cơ hội để có thể nghe một lời giải thích thỏa đáng của ông, về các việc: ông mua đất ra sao, sau khi mua đất ông làm gì, và sử dụng đất đã mua như thế nào. Ông Phong đã đối xử với họ một cách bất công; bởi vì ông “thu gom” tiền của họ; nhưng ông quyết định không cần cho họ biết ông sử dụng số tiền đó như thế nào. Ông đã không cho họ có một cơ hội để có thể hoà giải với ông.

Tôi cũng tin rằng những đồng bào đã hưởng ứng lời kêu gọi gây quỹ của ông, cũng là những người đã từng ủng hộ ông, bỏ phiếu để bầu ông vào chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng để lãnh đạo họ trong các sinh hoạt cộng đồng. Sự im lặng của ông đã phụ lòng quý mến của họ.

Gần đây, khi có hai người bạn cũ của ông, những người trước đây thường tiếp tay cho ông trong các sinh hoạt cộng đồng, vì lo rằng ông đi quá xa trong việc xây dựng “Đền Thờ tạm” một cách không đúng quy cách có thể ảnh hưởng đến an toàn của đồng bào và phí phạm tài sản chung của cộng đồng, đã đặt lại các vấn đề về “Đền Thờ Quốc Tổ”. Ông đã xử sự với họ như thế nào?

Cái mũ “kẻ phá hoại” hình như đã được làm sẵn, để chụp lên đầu họ. Nhiều người không có đầy đủ chi tiết của sự việc[11] cứ đinh ninh rằng những người bạn cũ của ông là những kẻ phá hoại cộng đồng,[12] phá hoại Đền Thờ Quốc Tổ, là “vạch áo cho người xem lưng” v.v… Văn hoá của chúng ta lấy chữ NHÂN đi đầu, ông xử sự như vậy đối với bạn cũ sao gọi là “nhân”, trong khi ông làm công việc “Bảo Tồn Văn Hoá”. Nếu đổi vị trí: ông là họ, ông nghĩ sao?

Thứ hai, gần đây, các bài báo trên tờ Tivi Tuần San, không phải xuất hiện hết một lần, mà được chia ra làm nhiều kỳ để đăng trong gần hai tháng cũng đem đến cho ông Phong một cơ hội để đồng bào có thể nghe ý kiến, hoặc là sự giải thích của ông. Sau bài “Tìm hiểu về việc xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ: Phần 3- Sử Dụng Đất” đăng trên Tivi Tuần San số ra ngày 9.1.08, trong các số báo liên tiếp hai tuần sau đó[13], mặc dầu toà soạn báo Tivi Tuần San hứa sẽ dành chỗ để ông Phong có lời giải thích, nhưng không thấy có lời giải thích nào của ông trên tất cả các tờ báo Việt Ngữ, hay các phương tiện thông tin khác. Ông Phong đã lần nữa chọn sự IM LẶNG. Ông không cho đồng bào cơ hội để lắng nghe sự giải thích của ông. Hơn năm (5) năm đã trôi qua, ông Phong đã có nhiều cơ hội để có thể hoà giải với đồng bào; nhưng ông đã không tiếp nhận.

Thứ ba, sau các bài viết trên Tivi Tuần San, một số thành viên cộng đồng đã yêu cầu chúng tôi, thay mặt cho họ, tiến hành các hành động pháp lý sơ khởi liên quan đến vấn đề này. Các quy định hiện hành của pháp luật Úc[14] đã cho ông Phong thêm những cơ hội để hoà giải như sau:

a) Theo quy định pháp luật, nếu có sự bất đồng trong sinh hoạt hội, thì các bên liên quan nên thảo luận với nhau. Ngày 14/1/08, chúng tôi đã viết thư cho ông Phong yêu cầu một cuộc thảo luận. Chúng tôi muốn lắng nghe sự giải thích của ông Phong. Cho đến nay, chúng tôi vẫn không nhận được một sự hồi đáp nào của ông Phong. Ông Phong đã không cho chúng tôi có cơ hội để nghe lời giải thích của ông. Và ông Phong, một lần nữa đã bỏ mất cơ hội để có thể hoà giải với đồng bào, hay ít nhất là đối với những người bạn cũ của ông.

b) Khi không có sự hồi đáp của ông Phong, cũng chiếu theo quy định pháp luật, chúng tôi đã yêu cầu Trung Tâm Hoà Giải thuộc Sở Tư Pháp,[15] bổ nhiệm một Chuyên Viên Hoà Giải (Mediator) để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đã được thông báo là cho đến hiện nay, ông Phong vẫn không phúc đáp đề nghị tham dự một cuộc hoà giải với chúng tôi, do Trung Tâm Hoà Giải tổ chức. Lần nữa, ông Phong đã tiếp tục chọn sự IM LẶNG.

Ngày 22/1/08, tờ The Advocate, một tờ báo Anh ngữ, phát hành ở khu vực miền Tây Melbourne cũng có bài viết và hình ảnh với lời ghi chú như sau: “Bị lên án: Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam không có thể sử dụng cho tới khi có giấy phép xây dựng”.[16] Tờ báo này cũng có một bài trước đó, vào ngày ngày 20/11/07, “Thành viên Cộng Đồng Việt Nam tức giận vì cơ sở sinh hoạt xây dựng không có giấy phép và không an toàn – Kêu gọi Lãnh Đạo từ chức[17].

Vấn đề của chúng ta không nằm trong phạm vi của cộng đồng người Việt mà đang được báo chí truyền thông Anh Ngữ và các cơ quan hữu trách của chính phủ quan tâm. Chúng tôi không tin rằng sự im lặng có thể giải quyết được những vấn đề về Đền Thờ Quốc Tổ. Ông Phong không nên sử dụng sự im lặng. Sự im lặng của năm 2002- 2003 đã chứng minh rằng nó không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho vấn đề thêm trầm trọng hơn trong năm 2007-2008.

 

 

Cơ hội cuối cùng

 

Qua diễn đàn của Tivi Tuần San, một cách tôn trọng, chúng tôi một lần nữa, yêu cầu ông Phong tiếp nhận một cơ hội cuối cùng, bằng cách cho chúng tôi, cho đồng bào những lời giải thích của ông. Nếu ông không thể giải thích, hay không muốn giải thích, ông cũng không nên bỏ qua những cơ hội này, ngồi lại cùng với chúng tôi, cùng với đồng bào, để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề, trước khi các vấn đề này đi quá xa, không thể quay lại được nữa, và kéo theo những hậu quả nghiêm trọng.

Trân trọng,

Nguyên Đại

[email protected]

 

 

 [1] 1135-26/12/07, 1136-02/01/08, 1137-09/01/08 – Qúy vị có thể tìm đọc các bài báo này ở địa chỉ trên mạng  www.tivituansan.com.au

[2] Vietnamese Community in Australia- Victoria Chapter Inc.

[3] Vietnamese Cultural Heritage Centre Limited, ACN. 105 494 693

[4] Brimbank City Council

[5] Land Registry of Victoria

[6] Australian Securities & Investments Commission, thường được gọi tắt là ASIC, tổ chức thuộc chính phủ liên bang Úc có nhiệm vụ giám sát hoạt động của tất cả các công ty ở Úc.

[7] Nguyễn Thế Phong, hay Phong Thaddeus Nguyen – President of Vietnamese Community in Australia – Victoria Chapter Inc.

[8] Vì không có cơ sở hạ tầng (đường vào, lối đi) và các phương tiện sinh hoạt cơ bản (nước, điện sinh hoạt, hơi đốt, ống cống). Xin xem chi tiết ở bài: Tìm hiểu về việc xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ: Phần 1: Mua Đất – Tivi Tuần San 1135-26.12.07.

[9] Planning Permit and Building Permits

[10] Tôi bị lạc mất bản sao của bài báo, nên không nhớ rõ số trang, và ngày chính xác.

[11] Làm sao họ có thể có đầy đủ chi tiết của sự việc được, nếu các văn bản không được công khai, bạch hoá, và họ cứ thường xuyên bị hướng dẫn một cách sai lạc (misled).

[12] Không giống như ông Phong, những người này không có quyền, không có chức, không giữ tiền (và không có chìa khóa “ĐTQT tạm”) làm sao họ phá hoại được?

[13] 1138 -16/1/08, và 1139 – 23/1/08

[14] S.14B Associations Incorporation Act 1981; and Cl.8, Model Rules, Schedule 5, Associations Incorporation Regulations 1998.

[15] Dispute Settlement Centre Victoria/ Department of Justice

[16] Nguyên văn: “Condemned: The Vietnamese Coummunity Centre can not be used until building permits are given 

[17]Nguyên văn đầu đề của bài báo: “Vietnamese Community group outraged at unsafe, unapproved building – Leader urged to resign