Hiệp hội Thể thao Úc khuyến khích mọi người dân Úc ‘vận động nó’ hay mất nó

18 Tháng Chín, 2018 | Thông cáo cộng đồng

Hiệp hội Thể thao Úc mới khai trương một Chiến dịch lý thú ‘Người Úc Hãy Vận động’, khuyến khích người dân Úc từ mọi nguồn gốc, lứa tuổi và khả năng trở nên tích cực hoạt động thể chất và vận động thường xuyên hơn…