Chúa Nhật 8/7: Cử hành thánh lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam

02 Tháng Bảy, 2018 | Thông cáo cộng đồng

Đứng trước thảm hoạ mất nước do tham vọng của những kẻ lãnh đạo đảng cộng sản
Việt Nam toa rập với người cộng sản Trung quốc chúng ta không thể ngồi yên.

Thứ Bẩy ngày 7 tháng 7 này, Cộng đồng người Việt Nam tự do tại Úc châu sẽ biểu tình
trước toà đại sứ Việt Nam và Trung quốc tại Canberra để bày tỏ sự chống đối của toàn
dân Việt Nam.

Vào lúc 5 giờ 30 chiều Chúa Nhật ngày 8 tháng 7 Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại
giáo xứ thánh Í-nhã, vùng Richmond, tiểu bang Victoria sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện
cho quê hương Việt Nam. Qua thánh lễ này chúng ta bày tỏ ước nguyện muốn được
đồng hành với đồng bào của chúng ta trong việc phản đối những tham vọng của hai
đảng cộng sản Việt Nam và Trung quốc. Nhân dịp này chúng ta cũng cầu nguyện cho
những đồng bào còn trong nước đã dám đứng lên chống đối những kẻ bán nước để hiện
nay đang bị hành hung và sự an toàn của tính mạng đang bị đe doạ.

Kính mời quý đồng hương cùng tham dự thánh lễ cầu nguyện cho quê hương và đồng
bào của chúng ta. Địa chỉ nhà thờ số 326 Church Street, Richmond…