Cảnh sát được quyền lấy DNA của người bạo dâm

17 Tháng Năm, 2017 | Tin nước Úc
Cảnh sát tiểu bang Victoria được quyền lấy DNA của người bạo dâm. Photo Courtesy: Theage.com.au

Cảnh sát tiểu bang Victoria vừa được cho quyền ba năm để truy lùng những người bị ghi tên trong sổ người tấn công tình dục và thâu thập mẫu DNA cũng như chỉ tay của họ. Đặc biệt là cảnh sát không cần đến lệnh của tòa án.

Chiếu theo các sự thay đổi của Sắc Lệnh Sổ Đăng Bạ Người Tấn Công Tình Dục (Sex Offender Registration Act), cảnh sát sẽ có được quyền hành bắt buộc người bạo dâm giao mẫu DNA và chỉ tay của họ, theo như Bộ Trưởng Cảnh Sát Tiểu Bang Lisa Neville nói với phóng viên vào ngày Thứ Năm tuần qua.

Sắc Lệnh mới cũng cho cảnh sát có được quyền hành truy lùng người bạo dâm và nhà của họ để bảo đảm bổn phận khai báo của họ được thi hành.

Sự thay đổi cũng áp dụng đối với những người thiếu niên 18t và 19t trước đây dính líu đến các vụ đồng tình liên hệ với một người dưới 14t hay hơn.

Sự thay đổi nầy sẽ đưa Victoria lên ngang hàng với các tiểu bang khác bao gồm New South Wales và Queensland.

Lãnh tụ Đối lập Matthew Guy cho biết ông cần xem thêm chi tiết về kế hoạch nhưng ra dấu hiệu ủng hộ việc thay đổi luật.