Việt Nam lỗ hơn 1,1 tỉ USD trong các dự án đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước

29 Tháng Bảy, 2020 | Tin Việt Nam

Báo trong nước trích Báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi lên Thủ tướng Chính phủ, loan tin ngày 29/7.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết năm 2019 có 114 dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước với tổng vốn đăng ký 13,82 tỉ USD và vốn thực hiện lũy kế đến hết năm 2019 đạt khoảng 6,7 tỉ USD.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong báo cáo ngày 31/3 vừa qua cho biết hiện có 8 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc quản lý của Ủy ban có hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Trong 15 dự án được các doanh nghiệp nhà nước đầu tư ở nước ngoài, chỉ có 6 dự án hoạt động đúng tiến độ, 2 dự án chậm tiến độ, 5 dự án khó khăn và 2 dự án không có khả năng triển khai.

Ngoài ra, còn có 56 dự án của 3 tập đoàn, tổng công ty có các công ty con trực thuộc Ủy ban đầu tư. Trong đó, 2 dự án trong số này chậm tiến độ, 4 dự án đang gặp khó khăn và không có khả năng thực hiện.

Báo trong nước trích lời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong báo cáo cho hay Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tổng công ty, tập đoàn phải rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư ra nước ngoài.

Cần đánh giá sự cần thiết đầu tư đối với từng dự án đầu tư không hiệu quả, đánh giá khả năng tài chính về việc tiếp tục đầu tư hay chấm dứt, chuyển nhượng dự án và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.