Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 05/04/2018 đến ngày 04/05/2018

21 Tháng Tư, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Ba Mậu Tuất. Tháng này khắc các tuổi: Nhâm Tuất, Bính Tuất, Canh Tuất 

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Đi xa bất lợi. Nữ: Công việc trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục khả quan. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đi xa cẩn thận xe cộ.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Phúc lộc bình an.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Buồn vui lẫn lộn.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục đều đặn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Được hưởng phúc ăn mặc.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi đâu mà vội mà vàng. Sau cơn mưa trời lại sáng.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ, vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Phúc lộc bình an.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phúc lộc bình an.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Dẫu mà ai có nghìn vàng. Đối ai mua được một tràng mộng xuân.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Công việc khó khăn lúc đầu. Nhưng không bế tắc. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Được hưởng phúc ăn mặc.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Công việc thành công như ý muốn. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Phúc dư trời báo thiện nhân? Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có phúc, có phần? Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có chuyển đổi trong công việc mới thăng tiến. Sức khỏe là vàng.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Công việc có triển vọng thăng tiến. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Mưu sự trở ngại lúc đầu rồi sau mới thành công. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có chuyển đổi trong công việc mới khá hơn. Sức khỏe là vàng.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Có chuyển đổi trong công việc mới thành công như ý muốn. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Hưởng tuổi già thanh nhàn. Có phúc, có phần.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Công việc thuận lợi. Mọi chuyện may mắn. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự như ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục. Không nên khởi sự việc lớn.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Phúc lộc bình an.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam:  Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Sức khỏe là vàng.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Mưu sự khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc bình thường. Có tin buồn.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Có tin buồn.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui lẫn lộn.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Vận khí xấu. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đường đi không khó. Mà khó vì lòng người ngại núi e sông.! (NBH)

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Tình cảm nổi trôi phức tạp. Phòng chi tiêu hao tán.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
4747 Bourchette
Montreal
(514) 342 2809