Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 07/09/2018

24 Tháng Tám, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Bảy Mậu Tuất. Tháng này khắc các tuổi: Mậu Dần, Canh Dần, Giáp Dần.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào lại chi ra hao tán. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân ngay bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tốt hơn nếu có thay đổi. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa bất lợi. Phòng cho tiêu hao tán.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Càng cao danh vọng. Càng nhiều gian nan. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại lúc đầu. Rồi sau cũng hanh thông. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn ơi chào my.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc bình thường. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Đi xa cẩn thận xe cộ. Nữ: Cũng như nam. Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận xe cộ.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu   hao   tán.  Nữ: Đi  xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận xe cộ giao thông.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui lẫn lộn.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc khá hanh thông. Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Cũng như nam. Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc bình an.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi thuận lợi. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Đi xa phúc lộc may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Đi xa phúc lộc may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Đi xa phúc lộc may mắn. Vạn sự như ý.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi nhiều may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Có thay đổi là có thành công mới.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi đều may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục để chờ thời vận tốt. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Chờ đợi thời vận tốt đến.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục ổn định. Vạn sự thắng ý. Nữ: Bình tĩnh và kiên nhẫn mới toàn thắng. Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phúc lộc bình an. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
4747 Bourchette
Montreal
(514) 342 2809