Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 05/03/2019

22 Tháng Hai, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Giêng Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Nhâm Thân, Canh Thân, Bính Thân.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Cũng như nam. Buồn vui lẫn lộn.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc  có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng thị phi ganh ghét tị hiềm. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tơ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc tiến triển đều đặn. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam công việc hanh thông.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc sung toàn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi tốt. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Đi xa thay đổi tốt. Phòng chi tiêu hao tán.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Đường may rộng thênh thang cử lộ. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Được hưởng phúc ăn mặc. Nữ: Tuổi già phúc lộc trời ban. Vinh hoa thông thả là ngày bình an.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Được khen thưởng và cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm. Nữ: Công việc hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam công việc hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức. Được hưởng phúc ăn mặc.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Mưu sự khó khăn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Tháng vận khí xấu. Khó khăn còn nhiều. Chờ đợi vận khí tốt.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam:  Công việc có quý nhân giúp sưc hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Chớ bỏ qua thời vận tốt.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn. Nữ: Cũng như nam. Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may man. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Phúc lộc bình an.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đi xa cẩn thận xe cộ. Nữ: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Nhưng tháng vận xấu khó khăn lắm.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Không nên khởi sự các công việc mới. Nữ: Mưu sự quá lớn khó thành vì thời vận xấu.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Đi xa bất lợi. Nữ: Số giàu đem đến dửng dưng. Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu (CD).

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự như ý.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục ổn định. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc ổn định. Phúc lộc may mắn.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Phúc loc may mắn.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Công việc thành công lớn không thể ngờ. Thành công vì có số trời. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Thành công đại thành công.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Bính Tuất 74 tuoi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc tiep tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada