Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 03/02/2019

18 Tháng Một, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Hai Mậu Tuất. Tháng này khắc các tuổi: Quý Mùi, Ất Mùi, Kỷ Mùi.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: May mắn về tài lộc bất ngờ. Có tin buồn.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Có tin buồn.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Có tin buồn.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Sửu 82 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán,

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Buồn vui thất thường. Nữ: Tình cảm phức tạp. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Tình cảm nổi trôi. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Tình cảm phức tạp.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Đang gặp khó khăn. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Chớ tham lam mà mắc lừa. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Lời nói không mất tiền mua. Liệu điều mà nói cho vừa lòng nhau.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiến tới với nhiều cố gắng. Phòng thị phi miệng tiếng.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục với nhiều cố gắng. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc nhiều trở ngại gắng vượt qua bình an. Vạn sự thắng ý

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc nhiều trở ngại gắng vượt qua bình an. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với tinh thần phấn khởi. Buồn vui thất thường. Nữ: Cần bất như chuyên. Cẩn thận nơi sông nước.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Đường muôn chong gai. Vững lòng chi xá? Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Tình bao nhiêu lụy bấy nhiêu! Hay gì?

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Sức khỏe là vàng. Nữ: Tình bao nhiêu. Lụy bấy nhiêu. Hay gì?

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Ai ơi, chớ oán muộn màng. Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai. Nữ: Tình cảm nổi trôi phức tạp. Buồn ơi! Chào mi!

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam:  Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự gặp trở ngại gắng vượt qua bình an. Phòng  chi  tiêu  hao  tán.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Mưu sự trước dở sau hay. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng chi tiêu hao tán.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Phúc lộc may mắn.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đề phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng thị phi miện tiếng bất lợi. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng cho tiêu hao tán.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành công. Phúc lộc may mắn. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Trời nào phụ kẻ trung trinh. Đà vương hạn ấy ắt dành phúc kia? Nữ: Ở lấy Đức, mặc sức mà ăn. Hạn tam tai vượt qua bình an. Tạ ơn thượng đế.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Sau cơn mưa trời lại sáng. Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Tình cảm nổi trôi phức tạp. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Năm tuổi lại rơi vào hạn tam tai. Chỉ trông cậy vào phúc đức mà thôi. Nữ: Cũng như nam, chỉ trông cậy vào phúc đức. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Tình cảm nổi trôi phức tạp. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Có tin buồn. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Có tin buồn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada