Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 05/05/2018 đến ngày 05/06/2018

25 Tháng Năm, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Tư Mậu Tuất. Tháng này khắc các tuổi: Quý Hợi, Đinh Hợi, Tân Hợi.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc trước khó sau thành. Cẩn thận sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui lẫn lộn.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa may mắn. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Đi xa thuận lợi. Vạn sự như ý.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Đi xa may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Có chuyển biến tốt trong công việc. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục vươn lên. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục vươn lên. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đi xa cẩn thận xe cộ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Tuổi già phúc lộc trời ban. Vinh hoa thông thả là ngày bình an. Nữ: Tuổi già nghỉ ngơi. Chỉ có sức khỏe là vàng

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quế nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc bình an.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Biết cách chi tiêu đúng là do mình chủ động. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán nhiều ít là do mình.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin! (TP)

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên đến nhà Thờ, Chùa nhiều hơn và làm phúc giải hạn.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Có phúc có phần?

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Ăn ngay, ở lành. Có phúc có phần sẽ được chuyển bại thành thắng. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Có phúc có phần. Nữ: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cũng như nam. May mắn bình an.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Tuổi già vận đến càng hay. Vinh hoa thong thả là ngày bình an. Nữ: Cũng như nam. Hưởng tuổi già bình an.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đi xa bất lợi. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi. Có quý nhân giúp sức may mắn. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đi xa bất lợi. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc bình an.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc khá hanh thông. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức thành công. Đi xa bất lợi. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận tay lái.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Được hưởng phúc ăn mặc. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc hanh thông. Đi xa bất lợi.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phúc lộc bình an.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đi xa bất lợi. Nữ: Bình tĩnh chờ đợi. Sau cơn mưa trời lại quang đãng.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình tĩnh mới vượt qua được mọi khó khăn. Nữ: Cũng như nam. Công việc nhiều triển vọng trong tương lai.

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như  ý muốn. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
4747 Bourchette
Montreal
(514) 342 2809