Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 05/06/2019

17 Tháng Năm, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Tư Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Quý Hợi.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc bình thường. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận ve giấy tờ luật lệ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tránh mọi chuyện tranh chấp bất lợi. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Hỷ sự vui vẻ. Có lái xe phải cẩn thận.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Sau cơn giông tố, trời lại trong sáng trở lại.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi mới có nhiều hy vọng như lòng mong muốn. Nữ: Có thay đổi mới có nhiều hy vọng mang lại thành công. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Ai ơi đừng chóng chớ chày. Có công mày sắt có ngày nên kim. Nữ: Đường trường gắng sức tôi đi. Có ngày tới đỉnh ngại gì đường xa.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Có tin buồn. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quy nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Có tin vui ở xa.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sư thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui bất ngờ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phúc lộc bình an. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam:  Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi  miệng tiếng bất lợi.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục với nhiều hy vọng thành tựu. Cần nhiều cố gắng hơn nữa.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Trời nào phụ kẻ trung chinh? Dù vương hạn ấy ắc lành phúc kia. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đi xa bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục với nhiều cố gắng hơn nữa.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cần thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Đề phòng rủi ro bất ngờ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi có lái xe phải cẩn thận.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi có lái xe phải cẩn thận.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thanh. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi có lái xe phải cẩn thận.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa cẩn trọng xe cộ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nư: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Bính Tuất 74 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sư thắng ý.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nư: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada