Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 06/06/2019 đến ngày 06/07/2019

21 Tháng Sáu, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Năm Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Bính Tý, Canh Tý, Giáp Tý.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc bình thường. Lo buồn không tới.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin vui giấy tờ đang mong đợi.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục thắng lợi. Buồn vui lẫn lộn.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phúc lộc may mắn.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như mong muốn. Buồn vui thất thường.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Được hưởng phúc ăn mặc.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Công viec có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý. Hỷ sự vui vẻ.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Có tin buồn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. . Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Buồn vui thất thường.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tình có cũng như không. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Tình cảm nổi trôi. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Tình có cũng như không. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc (ăn ngon, mặc đẹp). Phòng kẻ xấu quanh mình.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng trộm cắp bất lương.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc (ăn ngon, mắc đẹp). Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam:  Được hưởng phúc ăn mặc (ăn ngon, mặc đẹp). Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 53 tuoi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tuc bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mêt nhọc. Phòng trộm cắp bất lương.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Có quý nhân giúp sức tận tình. Lo buồn không tới.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Tránh gây gỗ bất lợi. Nữ: Đi xa bất lợi. Buồn vui thất thường.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Có công mài sắc có ngày nên kim. Nữ: Ai ơi chớ oán muộn màn. Hết cơn bỉ cực đến ngày thái lai.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tạm ổn định. Tránh tranh cãi bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Tình cảm nổi trôi phức tạp. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự như ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Được hưởng phúc ăn mặc. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Tuất 74 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tạm ổn định. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada