Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 08/08/2019 đến ngày 07/09/2019

16 Tháng Tám, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Bảy Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần, Bính Dần.

Ty

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Công viec tiếp tục ổn định. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cũng như nam. Có may mắn về tài lộc bất ngờ.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục với nhiều cố gắng hơn nữa.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Có công mài sắt. Có ngày nên kim. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Đi xa, thay đổi bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam, đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận tay lái. Nữ: Mưu sự trước khó sau hay. Có lái xe phải cẩn thận giao thông.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi về tài lộc. Sức khoe là vàng.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Được sao Thủy Diệu chiếu mạng nên làm phúc giúp tha nhân để được phúc lớn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Kỵ tháng 7 và tháng 8, không nên đi xa hay xuất hành đi đâu vào buổi trưa. Nữ: Công việc bình thường. Không câu chấp thì tránh được phiền não.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Người hiền gầy dựng nên nhà. Phúc theo vận tới. Tuổi già bình an. Nữ: Cũng như nam. Phúc dư trời báo thiện nhân. Thọ, Khang, Phúc, Hậu Xuân riêng một nhà.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Sao Thái Âm chiếu mạng giúp cho tình cảm vui vẻ, thoải mái. Nữ: Sao Thái Bạch là sao chuyên gây tai họa. Ngăn trở công việc làm ăn. Lây đức thắng số.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Thổ Tú chiếu hạn hay kéo dài bệnh tật. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Sao Vân Hầu hay gây những chuyện thị phi miệng tiếng. Một sự nhịn, chín sự lành.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Sao Thái Dương chiếu mạng cứu giải tai nạn. Vạn sự như ý. Nữ: Sao Thổ Tú chiếu mạng hay làm cho bệnh tật kéo dài. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Tuổi già phúc lộc trời ban. Vinh hoa thông thả là ngày bình an.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Tuy vận khí tốt nhưng là năm sao Thái Bạch chiếu nen nhiều khó khăn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Sao Thái Âm chiếu mạng. Nhiều người mến mộ. Công danh sự nghiệp nhiều may mắn.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Cũng như nam, công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Sao Thái Bạch chiếu mạng nên cẩn thận về mọi mặt. Đi xa bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Sao Kế Đô chiếu mạng. Trong rủi có may, nhẹ phần thiệt hại nhưng đi đứng cẩn thận. Giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Sao Thái Âm chiếu mạng. Quý cụ Bà nên phát âm cầu nguyện với tôn giáo của mình để được bình an vô sự.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trùng Bình

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đi xa cẩn thận về xe cộ giao thông. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng .

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn. Nữ: Đi xa thay đổi. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước kho sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận tay lái. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam:   Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thanh. Buồn vui lẫn lộn.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Công việc bề bộn, khó giải quyết. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Cũng như nam. Có lộc nhưng phải cẩn thận. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Mưu sự khó thành. Phòng thị phi ganh ghét tỵ hiềm.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng thị phi miệng tiếng.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đi xa bất lợi.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi thuận lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Đi xa may mắn.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Đi xa có lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Đi xa có lợi bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Đi xa có lợi bât ngờ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Đi xa có lợi. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 74 tuổi. Nam: Đi xa có lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa có lợi. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Công việc nhiều trở ngại có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada