Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 08/09/2018 đến ngày 07/10/2018

21 Tháng Chín, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Tám Tân Dậu. Tháng này khắc các tuổi: Kỹ Mão, Tân Mão, Ất Mão.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Công việc chủ động thành công như lòng mong muốn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn. Phúc lộc bình an.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng cho tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn ngon mặc đẹp. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng cho tiêu hao tán. Nữ: Không nên khởi sự các việc mới trong tháng này. Chờ đợi qua tháng sau.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Tháng khắc tuổi nhiều khó khăn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như Nam gặp tháng khắc tuổi xấu. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Tháng vận khí xấu. Nên thận trọng mọi việc.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phúc lộc bình an. Nữ: Không nên khởi sự các việc quan trọng. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành công lớn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Công việc có chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui lẫn lộn.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Buồn vui thất thường.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đang gặp vận khắc xấu. Không nên khởi sự các việc quan trọng.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Buồn vui lẫn lộn.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Buồn vui thất thường.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Không chuyển đổi công việc trong lúc vận khí xấu. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Sau cơn mưa rào. Trời lại trong sáng. Chờ vận tốt đến. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Sẽ khá hơn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Công việc khởi sắc đang tiến lên. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Thời vận tốt đang trong tầm tay. Tận nhân lực mới thành công.

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn. Quyết tâm cao.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
4747 Bourchette
Montreal
(514) 342 2809