Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 08/09/2019 đến ngày 07/10/2019

20 Tháng Chín, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Tám Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Tân Mão. Quý Mão, Kỹ Mão.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Có tin vui hỷ sự. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Cần cố gắng hơn nữa.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Sức khỏe là vàng.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Công việc phải chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Phòng trộm cắp bất lương.

Sửu

Van khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc phải chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Tránh đôi co bất lợi.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục ổn định. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc bình thường. Phòng trộm cắp bất lương.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục ổn định. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng kẻ xâu quanh mình. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Công việc phải chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Sức khỏe kém về khí huyết.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Thất bại nhiều hơn thành công. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Công việc co quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Vận khí xấu. Hay gặp chuyện thị phi. Làm ơn mắc oán. Sức khỏe là vàng.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Sao Thủy Diệu chiếu nên hay gặp chuyện miệng tiếng bực mình. Vạn sự thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Được sao Thái Dương chiếu. Cứu giải tai họa và ban cho nhiều may mắn. Nư: Sao Thổ Tú chiếu. Mạng hay gặp những chuyện buồn. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Hỷ sự vui vẻ. NỮ: Sao Thái Bạch chiếu. Cầu nguyện và phát tâm bố thí để giải trừ tai họa.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Tình cảm nổi trôi.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tị hiềm.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Gia đình có hỷ sự. Không nên can thiệp nhiều vào các việc bên ngoài. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Sao kế đô chiếu mạng rất xấu cho phái nữ. Nên phát tâm cầu nguyện với tôn giáo của mình.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Sao Thái Bạch chiếu mạng. Có lái xe phải cẩn thận giao thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Sao Thái Âm chiếu mạng. Phúc lộc bình an. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện gây gỗ bất lợi.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Công việc phải chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Đề phòng rủi ro bất ngờ.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Có tin vui vể giấy tờ đang mong đợi.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tạm ổn định. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Cong việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui thất thường.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Cẩn than về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ky Dậu 51 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Tài lộc vào lại chi ra hao tán. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn ngon mặc đẹp. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Bính Tuất 74 tuoi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong  muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành.Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam . Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada