Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 07/11/2018

19 Tháng Mười, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Chín (Nhâm Tuất) năm Mậu Tuất (2018). Tháng này khắc các tuổi: Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Bính Thìn.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Nữ: Cũng như nam. Buồn vui thất thường.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Công việc khá hanh thông. Sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Khuyên ai đừng chống chế chày. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động thành công càng lớn. Vạn sự thắng ý

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Sức khỏe là vàng.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam, công việc mệt nhọc. Có tin buồn.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Công việc trì trệ. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Buồn chuyện không đâu.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Có tin buồn.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn chuyện không đâu.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tình cảm nổi trôi.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Tình cảm phức tạp.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Tình cảm nổi trôi phức tạp.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Không nên khởi sự các việc lớn. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Công việc trì trệ. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với nhiều cố gắng. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Có tin buồn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự như ý.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Công việc tiếp tục thành công. Được hưởng phúc ăn mặc.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Công việc đang tiến hành thuận lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự như ý.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành công. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Công việc trì trê. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Công việc bề bộn. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Hỷ sự vui vẻ bình an.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Tôi buồn không hie63i vì sao tôi buồn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn.

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada