11/1: Bộ trưởng playboy tứ bề thọ địch. Tổng Trọng phải cách chức Tuấn Anh. Xấu mặt đảng Bác Hồ!

11 Tháng Một, 2019 |

Báo chí ở VN kêu gọi Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh từ chức, nhưng trong tự điển người cộng sản không có chữ “từ chức”. Vậy mời quý khán thính giả nghe ba nhà báo và một đại biểu quốc hội xát muối vào mặt thái tử đảng, con cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Người cộng sản được dạy cướp chính quyền bằng bạo lực nên không biết thế nào là sự liêm sỉ!