15/4: VN sẽ không trả $45 triệu đô cho Trịnh Vĩnh Bình dù thua kiện. Sẽ cù nhầy với vụ kiện thứ ba!

15 Tháng Tư, 2019 |

Đảng CSVN gồm những con người mặt mo, không có lòng tự trọng, không biết xấu hổ. Họ lại còn cái bệnh tự kiêu, bệnh anh hùng! Họ ngang nhiên xóa bỏ hiệp định Paris 1973 mà họ đã ký, để xâm chiếm Miền Nam.

Họ cướp đất của dân từ miền bắc, đến miền trung và tận miền nam. Họ là những con người có LÁ GAN TO, nên chuyện gì cũng làm, miễn có lợi. Cho nên, như luật sư Nguyễn Văn Trung nhận xét, rất khó để đảng CSVN “ói” ra đầy đủ số tiền $45 triệu đô la cho ông Trịnh Vĩnh Bình!  Có lẽ phải thêm vụ kiện lần thứ ba nữa?