15/6: Truy tố 29 dân Đồng Tâm, công an gắp lửa bỏ tay người. CS ra mắt lính ngựa làm dân bịt mũi cười

15 Tháng Sáu, 2020 |

Đảng cộng sản cướp đất dân Đồng Tâm bằng cách giết cụ Lê Đình Kình và 3 sĩ quan công an, rồi đổ tội cho kẻ khác. Đảng giai cấp bần cố nông nay ăn diện bày trò lập ra đoàn Lính ngựa Công an. Chỉ khổ dân!