2/9: Nếu CS biết lễ nghĩa, hãy dẹp phù điêu ở hồ Trúc Bạch! Thư gởi Lê Anh Hùng trong tù

02 Tháng Chín, 2018 |

“Lê Anh Hùng ơi, giặc Tàu cộng công khai ở Hà Nội rồi, nhưng chú đừng lo, TBT Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải sẽ long trọng ‘trống dong, cờ bay’ đến đón chú ra khỏi hỏa lò” * Nếu là người biết điều, có văn hóa, tập đoàn tự xưng “đỉnh cao trí tuệ” ở Ba Đình hãy dẹp phù điêu nhục mạ TNS John MCain ở Hồ Trúc Bạch, người nhà nước cộng sản mang ơn!