21/10: Trọng thừa nhận già và bệnh, e hết đi Mỹ! Hà Nội bị ô nhiễm nặng, từ không khí đến nước uống

21 Tháng Mười, 2019 |

Lần đầu tiên người có quyền lực nhất Việt Nam sau Hồ Chí Minh thừa nhận đã 75 tuổi và đang bị bệnh, do đó khả năng Mỹ du là dê-rô! Thủ đô anh hùng đang ra sức phấn đấu để sống với ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước. Lại phải cầm xô XHCN để hứng nước được ban phát: chưa bao giờ nước ta được như ngày nay (lời Tổng Tịch Trọng).