GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 21/8: Nỗi đau của Tổng Trọng ham quyền: Trên bảo dưới không nghe! Mỹ: Chọn minh mẫn hay lú lẫn?

21 Tháng Tám, 2020 |

Vượng vươn lên hay Trọng ngồi lì, VN sẽ không có thay đổi. Thi sĩ xứ Quảng hy vọng sẽ làm cho chế độ tự chuyển biến, dù chậm. Với Giải Nobel Hòa Bình, Obama làm HK bị nhiều nước coi thường, nhưng chỉ trích Trump thậm tệ! Xem video tìm hiểu rượu Úc: https://bit.ly/329gR9F