22/7: Trọng bại chân hay não khi Mỹ lên án TC vụ Tư Chính? Vì sao “phó vương” của Dũng chết?

22 Tháng Bảy, 2019 |

Hồi tỉnh Tổng-tịch! Tập Cận Bình đang muốn gì qua vụ Hải Dương 8? Tổng-tịch Trọng và tập đoàn lãnh đạo CSVN vẫn im lặng hay dè dặt khép nép trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ lên án Trung Cộng khiêu khích và xâm phạm lãnh hải VN! Hay Trọng chỉ lo sắp đặt chức vụ trong Đại hội 13, tranh giành quyền hành, đốt lò đốt củi phe địch mà quên kẻ thù dân tộc là đồng chí Trung Cộng * Dân chúng VN không quan tâm cái chết đầy nghi ngờ của đại gia Trần Bắc Hà và các lãnh đạo CS tham nhũng khác, chỉ muốn VN không còn lệ thuộc Tàu!