THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 23/5 ‘Tọa triều’: Ai đốt lò cho Trọng đang liệt chân? Dùng Google đánh Huawei, Trump chơi Tập

23 Tháng Năm, 2019 |

VIỆT NAM: Họp lãnh đạo chủ chốt, Trọng bị buộc nịt vào ghế. Họp hội nghị trung ương, Trọng chỉ ngồi. Không viếng lăng sinh nhật 129 của Hồ, khai mạc quốc hội. Vậy trong thời gian chân còn bị liệt, ai đốt lò cho Tổng-tịch?

THẾ GIỚI: Công ty công nghệ Hoa-vi chới với vì bị Google đánh vào yếu điểm do quá lệ thuộc vào phần mền và chip điện tử của Mỹ.

ÚC: Ngựa về ngược, Liên đảng thắng Lao động, thành lập chính phủ đa số. Thủ tướng Scott Morrison trở thành người hùng của đảng Tự do. Lãnh tụ Đối lập Bill Shorten cay đắng từ chức.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.