23/9: Bãi Tư chính, TC vừa ăn cướp vừa la làng. ExxonMobil có thể phải rút khỏi dự án Cá Voi Xanh

23 Tháng Chín, 2019 |

Người ta đồn nhiều về Mật ước Thành Đô 1990 và thái độ của Hà Nội cho thấy họ sợ há miệng mắc quai. Với tình trạng đu dây và không thành thật trong vấn đề làm ăn, có thể ExxonMobil của Mỹ sẽ cuốn gói ra đi như Repsol của Tây Ban Nha.