24/8: Bắc Kinh tin Nguyễn Phú Trọng không đòi Hoàng Sa và sẽ nhượng ít Trường Sa? Cầm nhầm nhạc

24 Tháng Tám, 2020 |

Tại sao các đỉnh cao trí tuệ âm nhạc tranh giành bản quyền bài hát ủy mị như “Nỗi lòng người đi”? Tại sao bây giờ trên TV không còn nhạc đỏ, nhạc cách mạng? Thái độ của Trọng và tập đoàn Ba Bình làm Trung Cộng tin rằng Hà Nội sẵn sàng hy sinh biển đảo để duy trì chế độ CS.