27/1: Trọng-pháo nổ rền Ba Đình! Ngụy đảng CS đúng là “HIẾM CÓ…”! Việt kiều cá hồi: tống đi rồi “thu về”, đảng lời to!

27 Tháng Một, 2020 |

Pháo Tết: “Quy mô GDP đạt khoảng 266 tỷ USD, thu nhập bình quân gần 2.800 USD/người, là điều chưa từng có trong lịch sử nước ta” Trọng nói với ngụy đảng CS. *Việt kiều yêu nước= cá hồi. Hà Nội có lý do để hãnh diện về kỹ nghệ xuất và nhập cảng người, sau hơn nửa thế kỷ  họ đã nắm được quyền bính ở Việt Nam.