28/10: Vì ai họ chết ngộp trong xe tải đông lạnh? Trọng có giọt nước mắt nào không? Tàn bạo thay!

28 Tháng Mười, 2019 |

Vì sao Tàu Hải Dương 8 rút khỏi Bãi Tư Chính? Khó có thể cầm nước mắt khi đọc những lời nhắn gởi SMS của Phạm Thị Trà My lúc gần chết ngộp. Cả thế giới xúc động nhưng Trọng vẫn thản nhiên lo “cơ cấu nhân sự” cho đại hội đảng và những kẻ ăn trên ngồi trốc tiếp tục tham nhũng. ”Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay???”