4/11: Chu Hảo bỏ đảng: kẻ khen người chê nhưng trễ còn hơn không: Dẹp cái đảng ngu dân!

04 Tháng Mười Một, 2018 |

GS Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc, GS Mạc Văn Trang v.v… lần lượt bỏ đảng! Họ bỏ đảng “bị” chậm nhưng đấy là từ bỏ sự sai lầm của họ. Còn bao nhiêu nhà trí thức, đảng viên CSVN sẽ từ bỏ đảng trước khi ĐẢNG KHÔNG TỒN TẠI NỮA để bỏ? Hãy nghe các đảng viên trong mục Điểm Báo này nói lý do họ bỏ đảng.