4/5: Trump chúc mừng Chú Ủn đã khỏe! Ai gọi Chủ tịch Nước là Trọng Lú? Cho tướng Vịnh Ngu về hưu

04 Tháng Năm, 2020 |

Trọng Lú và Chú Ủn là hai lãnh tụ cộng sản bị ghét và khinh bỉ vì lãnh đạo mà bị bệnh thì trốn chui trốn nhủi, vô trách nhiệm *Thế mới biết Tổng thống Mỹ (Trump) có chuyện biết rõ hơn các nhà báo *Trọng còn sống mà được gọi là “Người” có sướng không? *Chí Vịnh là tướng chí… dốt khi nói về hòa hợp hòa giải, thắng thua.