GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 8/2: Xấu hổ là người Việt Nam dưới chế độ CS. Nước ta đẹp như Trọng nói sao dân bỏ đi, trốn ở lại?

08 Tháng Hai, 2019 |

GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH: Ai mà chẳng yêu đất nước mình, nơi chôn nhau cắt rốn? Nhưng tại sao họ liều chết đi tị nạn? Làm dâu xứ người? Du lịch giả rồi trốn ở lại? ĐTGM Ngô Quang Kiệt 10 năm trước nói không sai: “…Chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu VN, đi đâu cũng bị soi xét…” (sic)

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.