8/7: Trọng đưa Hùng ra Hà nội đốt. Chuyện cười lon của bà Cục Văn hóa. Vì sao Tô Lâm ủ dột?

08 Tháng Bảy, 2019 |

Chỉ tại Hà Nội, Trọng mới diệt được em Lê Thanh Hải (Hùng) như Đinh La Thăng. Bộ trưởng bắt cóc Tô Lâm phải vác cái mặt ủ dột dự lễ ký hiệp định EVFTA. Bà Cục Văn hóa Ninh Thị Thu Hương quả là danh nhân văn hóa của CHXHCN VN khi cấm quảng cáo… lon Việt Nam.