31/8: Chớ vô cảm! Lời gọi của Giám mục Mỹ gốc Việt dịp 2/9 * Nỗi buồn cách mạng tháng 8

31 Tháng Tám, 2018 |

2/9: Ngày Việt Minh cướp chính quyền. Ngày Hồ Chí Minh chết. Làm gì? Tổng biểu tình! Đứng dậy dân ta ơi! Đức cha Nguyễn Thái Thành giám mục phụ tá ĐP Orange, Mỹ: “Dù là một Giám Mục Công Giáo, tôi luôn tâm niệm rằng tôi vẫn là một người Việt Nam mang dòng máu Lạc Hồng” * Nỗi buồn Tháng 8: nhắc lại vè dân gian cuối thập niên 1950 “Mồm Hồ độc lập làu làu/ Mà đi lạy lục Nga Tàu than ôi”, còn ai nhớ?