GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 12/4: Hỏi: đảng CS xấu sao nó tồn tại? Đề nghị: làm sao giải thể chế độ CS ác với dân, hèn với giặc?

12 Tháng Tư, 2019 |

GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH: Trả lời 4 comments của những người phe cộng và phe chống cộng. CSVN (theo Tân Hoa Xã) đã mời 320,000 lính Tàu cộng sang VN giúp CSVN đánh chiếm Miền Nam và nay CSVN đời đời nhớ ơn 1,400 anh hùng liệt sĩ Trung Quốc đã ngã xuống trên đất VN như Đại sứ TC Hùng Ba ngày 4/4 khẳng định tại “Nghĩa trang Liệt sĩ TQ” ở  Linh Sơn, Thái Nguyên!
Vài đề nghị:
1. Đưa thông tin (đứng đắn) giúp người trong nước biết những sự thật về đảng CSVN, những chuyện mà khoảng 800 cơ quan truyền thông trong nước không dám nói. Internet đang vạch trần những gì CS che dấu trong khoảng nửa thế kỷ qua.
2. Hạ bệ thần tượng HCM (như Hà Sĩ Phu đề nghị).
3. Tham gia biểu tình, bất tuân dân sự khi có dịp .
4. Chỉ gởi tiền về VN khi quá cần thiết (như thân nhân bị bệnh), vì gởi tiền là giúp chế độ CSVN tồn tại!

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.