GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 15/5: Kim Jong Un lại biến. Úc sẽ là cường quốc tương lai? Nhắn Hồ Duy Hải: chớ xin ân xá! Chi tiết mới:Ai hiếp dâm nạn nhân?

15 Tháng Năm, 2020 |

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: tư pháp VN không vô tư. * LM Duy Tân phỏng vấn mẹ Hồ Duy Hải: con tôi kêu oan, không nhận tội. *Nguyễn Hồng-Anh: Xin ân xá là gián tiếp nhận tội. *Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Nếu không có đủ căn cứ chứng minh là tội nặng, thì phải quyết có tội, nhưng tội nhẹ!