GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 22/5: Công an bắt Bà Đầm Xòe Phạm Thành, in sách gọi Nguyễn Phú Trọng là Việt gian của Tàu Cộng

22 Tháng Năm, 2020 |

Sau khi báo Công an Nhân dân viết bài “Nhận diện các chiến dịch tuyên truyền chống phá Đại hội 13 của Đảng” thì nhà bất đồng chính kiến Bà Đầm Xòe là Phạm Thành đã bị công an tới nhà bắt vào sáng Thứ Năm 21.5.2020. Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn nửa tiếng mừng sinh nhật 130 của HCM, NHA đọc thơ “Hôm nay 19 tháng 5” của ngục sĩ nổi tiếng Nguyễn Chí Thiện.