GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 24/7: BTQP Mỹ Esper gợi ý Việt Nam hợp tác chống Tàu! Đóng cửa tòa lãnh sự Trung Cộng ở Houston

24 Tháng Bảy, 2020 |

ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG: TC đã trả đũa đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ ở Thành Đô, tòa lãnh sự TC ở San Francisco là mục tiêu tiếp theo? Mỹ và Úc cáo buộc gián điệp Trung Cộng đánh cắp tài sản trí tuệ và các thông tin quan trọng khác. Bộ trưởng Quốc phòng Esper kêu gọi những nước trong vùng cùng chia sẻ quan tâm hợp tác chống sự bành trướng của Tàu Cộng.