GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 25/10: Lãnh tụ hèn, tướng dốt, giỏi giết nhau. Nhục vì xưa vua Ta không đi Tàu bái yết. VC hãy học Thổ về lòng nhân ái

25 Tháng Mười, 2019 |

Những câu nói “ấn tượng” của Tổng-tịch Trọng: ” Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”, “Mình phải có thế nào người ta mới thế chứ”, “Trung ương đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư không yêu nước à?” ** Từ Istanbul tới Gallipoli: CSVN hãy khoan dung với tôn giáo, và nhân đạo với cựu thù chiến tranh… như Thổ Nhĩ Kỳ- “Sau khi đã mất mạng sống ở trên đất này, họ cũng đã trở thành con cái của chúng tôi vậy”, Tổng thống Thổ Ataturk 1934.