GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 26/7: Tổng-tịch trốn đâu? Kìa đồng chí đại tá nói mất biển đảo (bãi Tư chính) không ảnh hưởng gì VN!

26 Tháng Bảy, 2019 |

Links bài hát Đứng dậy dân ta ơi: https://bit.ly/2ZdElYH

Trọng-Ngân-Phúc đều ngậm miệng về vụ bãi Tư chính. Trong khi viên đại tá Đỗ Thế Hạnh vẫn tiếp tục lên youtube tuyên bố mất biển đảo không ảnh hưởng gì đến kinh tế, tài chánh, xã hội. Đảng cần hòa bình để phát triển kinh tế hơn là gây chiến tranh như thế lực phản động nước ngoài mong muốn, vì ngày nào đó đối phương thấy họ làm sai, sẽ trả lại (biển đảo) cho ta. Chúng ta sẽ không để nó (TC) yên nếu các đảo đó gắn với đất liền! Quý khán thính giả có đồng ý với viên đại tá này không?