GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 27/9: “90 triệu người VN đã làm đủ chưa để bảo vệ giang sơn trước TC?”, (LAH). Phật giáo có chống cộng không?

27 Tháng Chín, 2019 |
Của đáng tội! Cái gọi là Mật ước Thành Đô đã làm một số người tin vì sự câm miệng đến hèn của các lãnh đạo VN trước vụ Bãi Tư Chính. Có thật không, đến năm 2020 Việt Nam “sẽ gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”  như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng được cho là đã chấp nhận tại hội nghị Thành Đô năm 1990?
Nhân dịp dự Đại hội Khoáng đại kỳ 6 của Giáo hội  VNTNHN tại Úc-TTL, nói về “Nghị quyết 6 điểm” để biết Giáo hội này quan tâm đến vận mệnh đất nước như thế nào.

TVTS và cộng đồng hải ngoại luôn hướng về VN, hỗ trợ sự đấu tranh cho tự do của người trong nước.