GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 31/1: Xem gánh hát Ba Đình. Tôi có hình xác công an VC cháy thành than nhưng tại sao không đưa lên video? Cựu Đại tá Trọng, bà Kình nói vụ Đồng Tâm. WHO báo động toàn cầu dịch cúm

31 Tháng Một, 2020 |

Đại tá nhà văn Phạm Đình Trọng bỏ đảng, OK. Đảng viên Lê Đình Kình trung kiên với đảng, chết! Đây là bài học cho những ai còn tin Việt Cộng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay đặt dịch cúm coronavirus trong tình trạng khẩn cấp toàn cầu, ngụy quyền Hà Nội coi chừng, chớ tham tiền của du khách Trung Cộng!