GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 31/7. Bật mí: Mật ước quốc phòng Mỹ-Úc ký chống Trung Cộng. Chuyện người Việt & Black Lives Matter

31 Tháng Bảy, 2020 |

Trang nhất The Australian 30.7: Secret defence pact to counter China. Nhiều điều trong mật ước (classified defence framework) không thể được công bố, nhưng rõ ràng chiến trận đã dàn, chuẩn bị cho NGÀY N. CSVN phải chọn bên! Xin hồn thiêng sông núi, ơn trên phù hộ dân tộc VN.